Præsentationer fra temamøder

Dansk Center for Nanosikkerhed afholder en række temamøder om nanosikkerhed.

Formålet med temamøderne er at formidle viden om de forskellige elementer, som indgår i forbindelse med risikovurdering af nanopartikler og –materialer.

Temamøderne henvender sig især til medarbejdere fra relevante myndigheder, virksomheder, organisationer samt politikere med interesse for regulering af nanomaterialer på danske virksomheder. Men alle interesserede er velkomne til at deltage.

På Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside er der en oversigt over de afholdte temamøder, pdf-filer af præsentationerne samt videooptagelser af de senere møder.

Temamøde:  Mulige helbredseffekter af nanofilmprodukter

Nanofilmprodukter til overfladebehandling af fx gulve og fliser kan give alvorlige skader i lungerne, hvis de indåndes. Det viser resultater fra blandt andet NFA’s forskning og arbejdsulykker flere steder i verden. Det var emnet for et temamøde torsdag den 15. maj arrangeret af Dansk Center for Nanosikkerhed. Her kan du se oplægsholdernes præsentationer:

Sulitilluni ajoquserneq Brugseni Maniitsumi
Af overlæge Niels Ebbehøj, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Toksikologiske effekter af nanofilmprodukter
Af seniorforsker Søren Thor Larsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA

Nanofilmprodukter – Kemi og eksponering
Af seniorforsker Asger W. Nørgaard, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA

 

Temamøde: Er udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet et problem?

Bliver medarbejdere på danske virksomheder udsat for skadelige nanomaterialer i arbejdsmiljøet? Og findes der en strategi og det rette udstyr til at måle og vurdere det? Det var emnet for et temamøde fredag den 3. maj 2013 arrangeret af Dansk Center for Nanosikkerhed. Her kan du se præsentationerne fra de tre oplægsholdere:

Nanomaterialer på danske arbejdspladser – hvor og hvordan?
Af seniorkonsulent Henrik Vejen Kristensen, Teknologisk Institut

Internationale strategier for vurdering og måling af eksponering for nanomaterialer på arbejdspladser.
Af seniorforsker Keld Alstrup Jensen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA

Måling af nanomaterialer i luften – hvilke udfordringer er der?
Af seniorforsker Ismo Kalevi Koponen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA

 

Temamøde: Virker EU’s regulering af nanomaterialer i arbejdsmiljøet?

EU’s kemikalielovgivning, REACH skal blandt andet sikre medarbejderne mod eventuelle sundhedsskadelige effekter af nanomaterialer. Men virker REACH efter hensigten? Det var emnet for et temamøde den 28. november 2012, som Dansk Center for Nanosikkerhed havde arrangeret. Her kan du se præsentationerne fra de fire oplægsholdere:

Hvorfor er nanosikkerhed relevant at beskæftige sig med?
v/ professor Ulla Vogel, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Hvordan regulerer EU anvendelsen af nanomaterialer?
v/ fuldmægtig Sandi Muncrief, Miljøstyrelsen

Er medarbejdere og forbrugere tilstrækkeligt sikret?
v/ seniorforsker Steffen Foss Hansen, Danmarks Tekniske Universitet

Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem?
v/ seniorforsker Keld Alstrup Jensen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø