Dansk Kemi

 • Forskning afdækker brandfolks arbejdsmiljø
  Deltagelse i røgdykning medfører påvirkninger, som skader DNA’et og belaster hjertekar-systemet. Resultaterne kan bruges til at forbedre brandfolks arbejdsmiljø. Dansk Kemi, 99, nr. 1, 2018, side 12-15.
 • Kulstofnanorør påvirker lunger og blodbaner
  Kulstofnanorør er et nyt nanoteknologisk materiale med attraktive tekniske egenskaber. Men brugen af kulstofnanorør giver også anledning til bekymring, fordi de lange, uopløselige fibre kan spredes i luften og indåndes. Et nyt ph.d.-studie viser, at forskellige typer af kulstofnanorør udløser samme respons, som kan øge risikoen for udvikling af hjertekarsygdomme. Dansk Kemi, volume 97, nr. 4, 2016, side 14-16.
 • Nanopartikler i arbejdsmiljøet – en risiko for mandlig frugtbarhed?
  Ufrivillig barnløshed rammer 15 % af alle danske par, og i omkring halvdelen af tilfældene skal årsagen findes i mandlige faktorer. Årsagerne, herunder risikofaktorer i arbejdsmiljøet, er dårligt belyst. Ny forskning viser, at indånding af nanopartikler kan påvirke sædkvalitet. Påvirkningen kan finde sted i voksenlivet og i fostertilstanden. Dansk Kemi, volume 96, nr. 1 / 2, 2015, side 12-14.
 • Indånding af nanomaterialer øger risikoen for hjertekarsygdom
  Vi har opdaget, at indånding af nanomaterialer udløser et akutfaserespons i lungen. Det er vigtig viden, fordi akutfaserespons øger risikoen for hjertekarsygdom. Nanomaterialernes samlede overfladeareal forudsiger niveauet af akutfaseresponset. Dermed kobles indånding af nanomaterialer med øget risiko for hjertekarsygdom.  Dansk Kemi, volume 95, nr. 1 / 2, 2014, side 12-13.
 • Nanopartiklers interaktion med lungesurfaktant
  I forbindelse med indånding af visse nanopartikler kan naturlige overfladeaktive stoffer, lungesurfaktant, i lungens væskefilm påvirkes. Hvis lungesurfaktanten neutraliseres hurtigere end ny dannes, kan det medføre nedsat lungefunktion, og i værste fald give anledning til en livsfarlig sammenklapning af lungerne. Dansk Kemi, volume 95, nr. 1 / 2, 2014, side 14-15.
 • Ulla Vogel – inspirerende teamplayer
  Professor i arbejdsmiljø Ulla Vogel er rigtig god til at samarbejde – måske fordi hun kan se de overordnede sammenhænge, samtidig med at hun har øje for folks spidskompetencer. Det har givet mange spændende resultater i hendes karriere. Dansk Kemi, volume 95, nr. 1 / 2, 2014, side 10-11.