Faglige artikler på dansk

Dansk Center for Nanosikkerhed har fået udgivet 12 dansksprogede faglige artikler, som sammenfatter viden om specifikke emner inden for nanosikkerhed. Artiklerne er udgivet i Dansk Kemi, Miljø & sundhed samt Magasinet Arbejdsmiljø.

Dansk Kemi

 • Kulstofnanorør påvirker lunger og blodbaner
  Kulstofnanorør er et nyt nanoteknologisk materiale med attraktive tekniske egenskaber. Men brugen af kulstofnanorør giver også anledning til bekymring, fordi de lange, uopløselige fibre kan spredes i luften og indåndes. Et nyt ph.d.-studie viser, at forskellige typer af kulstofnanorør udløser samme respons, som kan øge risikoen for udvikling af hjertekarsygdomme. Dansk Kemi, volume 97, nr. 4, 2016, side 14-16.
 • Nanopartikler i arbejdsmiljøet – en risiko for mandlig frugtbarhed?
  Ufrivillig barnløshed rammer 15 % af alle danske par, og i omkring halvdelen af tilfældene skal årsagen findes i mandlige faktorer. Årsagerne, herunder risikofaktorer i arbejdsmiljøet, er dårligt belyst. Ny forskning viser, at indånding af nanopartikler kan påvirke sædkvalitet. Påvirkningen kan finde sted i voksenlivet og i fostertilstanden. Dansk Kemi, volume 96, nr. 1 / 2, 2015, side 12-14.
 • Indånding af nanomaterialer øger risikoen for hjertekarsygdom
  Vi har opdaget, at indånding af nanomaterialer udløser et akutfaserespons i lungen. Det er vigtig viden, fordi akutfaserespons øger risikoen for hjertekarsygdom. Nanomaterialernes samlede overfladeareal forudsiger niveauet af akutfaseresponset. Dansk Kemi, volume 95, nr. 1 / 2, 2014, side 12-13.
 • Nanopartiklers interaktion med lungesurfaktant
  I forbindelse med indånding af visse nanopartikler kan naturlige overfladeaktive stoffer, lungesurfaktant, i lungens væskefilm påvirkes. Dansk Kemi, volume 95, nr. 1 / 2, 2014, side 14-15

 

Miljø og sundhed

 • Hvor langt er vi nået? Status over forskning i nanosikkerhed
  Nanoteknologi blev skudt i gang i starten af 1990’erne, og nanotoksikologien fulgte efter i 00’erne. Her 15 år senere er vi blevet meget klogere. Vi ved, det er farligere at indånde partikler i nanostørrelse sammenlignet med større partikler med samme kemiske sammensætning pr. masseenhed. Således udgør de frie partikler det største problem, og de findes hovedsagligt i produktion af de produkter, som indeholder nanomaterialerne. Vi har ingen sikker viden om udbredelse af nanomaterialer i dansk produktion. Fra arbejdspladsmålinger ved vi, at der håndteres nanomaterialer på danske arbejdspladser, og at danske arbejdstagere eksponeres for nanomaterialer. Det danske arbejdsmarkedssystem er i gang med at håndtere udfordringen, ikke mindst på basis af resultaterne fra Dansk Center for Nanosikkerhed. Miljø og Sundhed, volume 21, nr. 3, 2015, side 3-12.
 • Nanopartikler i arbejdsmiljøet – en risiko for mandlig frugtbarhed?
  Ufrivillig barnløshed bunder i mange tilfælde i mandlige faktorer. Årsagerne, herunder risikofaktorer i arbejdsmiljøet, er imidlertid dårligt belyst. Ny forskning viser, at indånding af nanopartikler kan påvirke sædkvalitet. Påvirkningen kan finde sted både når eksponeringen sker i voksenlivet og i fostertilstanden. Miljø og Sundhed, volume 21, nr. 2, 2015, side 15-22.
 • Kroppens reaktion på lungeeksponering for forskellige typer af kulstofnanorør – et studie i mus
  Indånding af kulstofnanorør udløser et langvarigt inflammatorisk respons i lungen viser forskningen. Men forårsager forskellige typer af kulstofnanorør det samme biologiske respons? Og hvad er effekten, når inflammatoriske signalmolekyler sendes rundt i hele kroppen? Det var hovedspørgsmålene i et nyligt afsluttet ph.d.-studie fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Roskilde Universitet. Miljø og Sundhed, volume 21, nr. 2, 2015, side 31-38.
 • Øger indånding af (nano)partikler risikoen for hjertekar-sygdom?
  Vi rapporterer, at lungedeponering af nanopartikler inducerer et langvarigt akutfaserespons i lungen, som også medfører forøgede mængder af serum Amyloid A protein i blodet, forøgede mængder af LDL og nedsatte mængder af HDL hos mus. Både høj LDL, lav HDL og akutfaserespons er hver for sig associeret med forøget risiko for hjerte-kar-sygdom, og det tyder på, at indånding af nanopartikler kan forøge risikoen for hjerte-kar-sygdom. Miljø og Sundhed, volume 19, nr. 1, 2013, side 3-7.
 • Dansk Center for Nanosikkerhed
  Vi ved nu, at nanopartikler er farligere end større partikler med samme kemiske sammensætning. Vi giver her en status over eksisterende viden og præsenterer det nye center for nanosikkerhed. Miljø og Sundhed, volume 18, nr. 2, 2012, side 30-38.

 

Magasinet Arbejdsmiljø

 • Tema om nano: Nanoteknologien buldrer frem på arbejdspladserne
  Man kan ikke se en nanopartikel med det blotte øje. Nogle er sundhedsskadelige, mens andre er helt ufarlige. En af de store udfordringer for arbejdspladserne er at få overblik over, om der er nano i arbejdsmiljøet – og derefter at tage de rigtige forholdsregler. Magasinet Arbejdsmiljø nr. 11, 2015, side 20-24.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *