National følgegruppe

Der er knyttet en national følgegruppe til centret. Følgegruppen skal sikre bedst mulig praktisk anvendelse og formidling af centrets forskning og viden. Følgegruppen mødes med centerlederen og styregruppen to gange om året. Følgegruppen består af:

  • Dansk Industri
  • Industriens Branchearbejdsmiljøråd
  • Arbejdstilsynet
  • Miljøstyrelsen
  • Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg
  • LO