Organisering

This post is also available in: English

Dansk Center for Nanosikkerhed ledes af professor Ulla Vogel fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

Styregruppe
Centerlederen støttes af en styregruppe, der består af projektlederne for de enkelte delprojekter og en række nøgleforskere. Styregruppen skal sikre fremdriften i de igangværende projekter og diskutere eventuelle problemer og deres løsninger. Styregruppen suppleres en gang om året med repræsentanter for de udenlandske forskningsinstitutioner, der deltager i centrets delprojekter.