Relaterede projekter

This post is also available in: English

NANoREG

Dansk Center for Nanosikkerhed og NANoREG er to separate projekter, som begge har fokus på at øge vores viden om sikkerheden i forbindelse med anvendelse og håndtering af tekniske (menneskeskabte) nanomaterialer. Mange af de NFA forskere, der er tilknyttet Dansk Center for Nanosikkerhed er også tilknyttet NANoREG projektet, og de to projekter drager derfor fordel af en række synergieffekter.

De videnskabelige og tekniske målsætninger for NANoREG er:

  • At udvikle værktøjer til lovgiverne vedrørende risikovurdering og beslutningstagning på kort og mellemlangt sigt, ved at indsamle data og udføre pilot risikovurderinger, som omfatter eksponering, overvågning og kontrol, af en række udvalgte nanomaterialer, der anvendes i produkter;
  • At udvikle langsigtede, nye teststrategier tilpasset et stort antal af nanomaterialer, hvor mange faktorer kan påvirke deres miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser.
  • At etablere et tæt samarbejde mellem myndigheder og industri i forhold til den viden, der kræves for at sikre en passende risikostyring, og skabe grundlag for fælles strategier, gensidigt acceptable datasæt og risikostyring.

Læs mere om NANoREG projektet på NFA hjemmeside