Kulstofnanorørs kræftfremkaldende effekt vurderet af IARC

Oktober 2014 vurderede Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) den kræftfremkaldende effekt af kulstofnanorør, fluor-edenite og siliciumkarbid.

En type kulstofnanorør blev vurderet som muligvis kræftfremkaldende for mennesker.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Kulstofnanorørs kræftfremkaldende effekt vurderet af IARC

Er nanopartikler i arbejdsmiljøet en risikofor mandlig frugtbarhed?

Det kan du læse mere om i en artikel i det seneste nr. af tidsskriftet Dansk Kemi. Artiklen er skrevet af forskere fra Dansk Center for Nanosikkerhed, NFA.

Du kan læse artiklen på tidsskriftets hjemmeside.

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Er nanopartikler i arbejdsmiljøet en risikofor mandlig frugtbarhed?

Bogen ‘Nanotoxicology: Progress toward Nanomedicine’

Nanotoxicology: Progress toward Nanomedicine, Second Edition
(første udgave udgivet i 2007)
Redigeret af Nancy A. Monteiro-Riviere & C. Lang Tran. Udgivet af CRC Press

I denne nye udgave af bogen dokumenterer internationalt anerkendte eksperter den fortsatte udvikling og begrundelse for et såkaldt ‘safe design’ af industrielt fremstillede nanomaterialer (ENM). Det omfatter nye, forbedrede karakteriseringer af nanomaterialer, screeninger for nanomaterialer samt metoder til at påvise nanomaterialers toksicitet i in vitro og vivo tests.

Udviklingen af nanoteknologi-baserede produkter skal suppleres med passende validerede metoder til at vurdere, overvåge, styre og mindske de potentielle risici ved teknisk fremstillede nanomaterialer for menneskers sundhed og miljøet.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Bogen ‘Nanotoxicology: Progress toward Nanomedicine’

Bogen ‘Safety of Nanomaterials along Their Lifecycle’

Safety of Nanomaterials along Their Lifecycle: Release, Exposure, and Human Hazards (ed. W. Wohlleben, T Kuhlbusch, J Schneckenburger, and CM Lehr), 472 pp.

Ny bog udgivet af CRC Press.

Bogen sammenfatter eksisterende viden om forskning i nanosikkerhed fra et livscyklusperspektiv. Selvom der stadig er store huller i vores viden, er der nu tilstrækkelig veldokumenteret viden tilgængelig til at identificere scenarier for alvorlige risici ved nanomaterialer samt tilsvarende scenarier for sikker anvendelse af nanomaterialer, som vi med fordel kan anvende.

Bogen er opdelt i fire dele:

  1. karakterisering
  2. farer
  3. frigivelse og udsættelse
  4. real-life case studier.

For at binde bogen bedre sammen, er det de samme nanomaterialer, som bliver behandlet i de forskellige kapitler.

Bogen er en hjælp for fagfolk i produktudvikling, industrielt design, myndigheder, regulative organer, ‘materiale’forskere og ingeniører, der er involveret i sikker håndtering af nanomaterialer.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Bogen ‘Safety of Nanomaterials along Their Lifecycle’

NANOSAFE-konferencen 2014

Det er nu muligt at se PowerPoints fra alle de mundtlige præsentationer på NANOSAFE 2014 konferencen.

Du finder dem på konferencens hjemmeside.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til NANOSAFE-konferencen 2014

ECHA må ”løbe før de kan gå”

Det europæiske kemikalieagentur, ECHA, må ”løbe før de kan gå”. Så meget haster det med at få metoderne og de tekniske vejledninger på plads til at karakterisere og risikovurdere nanomaterialer. Det er konklusionen fra det seneste møde i ECHA’s Topical Scientific Workshop on Regulatory Challenges in Risk Assessment of Nanomaterials, som blev afholdt i Helsinki den 23.-24. oktober 2014. Seniorforsker Keld Alstrup Jensen (NFA) og Lektor Steffen Foss Hansen (DTU) var inviteret til at deltage.

Mange nanomaterialer skal sandsynligvis registreres senest 2018
Den europæiske kemikalieregistrering er ved at forberede sig til den næste og endelige bølge af kemikalieregistreringer, som omfatter produktioner af materialer ned til 1 ton og som skal være tilendebragt i 2018. Man forventer, at mange nanomaterialer (f.eks. partikler, flager, fibre, nanorør) vil forekomme i denne kategori. Derfor er ECHA i fuld gang med at finde ud af,

  • hvordan man kan sikre sig, at nanomaterialer bliver identificeret og registreret specifikt som planlagt
  • hvilken specifik dokumentation de kan bede om, når det kommer til nanopartiklernes egenskaber
  • hvilke metoder der skal anvendes, når det kommer til karakterisering
  • hvilke forbehold og eventuelt nye metoder de skal bede producenterne om at anvende til en eventuel risikovurdering.

Disse temaer var hovedpunkterne i de oplæg og diskussioner, som foregik mellem bl.a. ansatte i regulerende organer i Europa, Canada og USA, interessenter fra industrien, forskere og ansatte i standardiseringsorganisationer på mødet i Helsinki, Finland. Fra Dansk Center for Nanosikkerhed deltog seniorforsker Keld Alstrup Jensen (NFA) og lektor Steffen Foss Hansen (DTU) med oplæg og postere med løsningsforslag og nye metoder, som kan bringe os mod en mere sikker implementering af industriel nanoteknologi.

ECHA har en kæmpe opgave med at få deres tekniske vejledninger på plads, så det allerede ved indgangen 2016 er muligt for industrien at kategorisere og indrapportere nanomaterialer og risikovurdere dem bedst muligt i forhold til mennesker og miljø. Først inden for de sidste par år har der været speciel fokus på at få de regulatoriske behov for nye metoder dækket. Selvom flere projekter nu har fokus på dette problem, så er den fokuserede strategi kommet sent, og det er umuligt at få alle betragtninger og metoder på plads, inden rapporteringen går i gang. Derfor må den første runde af registreringer løses efter det muliges kunst og ECHA løbe før de kan gå.

Præsentationer fra Danmark
Steffen Foss Hansen sidder på nuværende tidspunkt i ECHA’s Expert Nanomaterial Working Group (NMWG) og var inviteret i kraft af hans generelle ekspertise i regulering og hans tidligere engagement i REACH Implementation Project 1, 2 og 3, som var en del af ECHA’s første arbejde med at kortlægge svaghederne ved metoderne i eksisterende kemikalie-registrering og metoder til risikovurdering. Steffen Foss Hansen præsenterede en poster om den Danske database over forbrugerprodukter baseret på nanomaterialer i EU og NANORISKCAT som er et screenings- og risikoevaluering værktøj udviklet i et samarbejde mellem DTU og NFA i Dansk Center for Nanosikkerhed.

Keld Alstrup Jensen var inviteret i kraft af hans ekspertise indenfor nanomaterialers karakterisering og risikovurdering. Han var inviteret til at holde et oplæg om resultaterne fra Work Package i EU FP7 projektet NANoREG ang. metoder til identifikation og bestemmelse af nanomaterialer i forhold til EU’s forslag til en regulatorisk definition af tekniske nanomaterialer og standardiserede dispergeringsmetoder og minimumskrav til eksponeringskarakterisering i projektets toksikologiske studier.

Udover foredraget bidrog han med to postere fra arbejdet i Dansk Center for Nanosikkerhed. En poster om NanoSafer – et hjælpeværktøj til at identificere of håndtere mulige risici forbundet med produktion og anvendelse af nanomaterialer og én poster om to metoder, som NFA har udviklet til måle nanopartiklers opløselighed samt deres pH- og oxidativ reaktivitet i syntetiske biologiske væsker og cellemedier. Endelig præsenterede han en poster fra arbejdet i NANoREG, om et forslag til revision af materialekategorisering i REACH, således kemisk modificerede nanomaterialer bedre kan identificeres.

Hele programmet og alle foredrag fra mødet kan ses på ECHA’s website.

Se poster præsentationer af deltagerne fra Dansk Center for Nanosikkerhed:

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til ECHA må ”løbe før de kan gå”

Web-TV om nanopartikler i arbejdsmiljøet

Nanopartikler i arbejdsmiljøet var emnet på det morgenseminar, som Statens Arbeidsmiljøinstitutt i Norge afholdt torsdag den 20. november 2014.

Her diskuterede deltagerne status for forskningen i helbredseffekter, risikovurdering og forebyggende tiltag, som kan bidrage til et trygt nanoteknologisk arbejdsmiljø.

Se optakten til diskussionen på web-TV på Arbeidsmiljøinstituttetts hjemmeside.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Web-TV om nanopartikler i arbejdsmiljøet

Program for temamøde om nanomaterialer og reproduktionsskader

Se programmet for temamødet om nanomaterialer og reproduktionsskader, som Dansk Center for Nanosikkerhed afholder i København onsdag den 26. november kl. 10.00-11.30.

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Program for temamøde om nanomaterialer og reproduktionsskader

Temamøde om nanopartikler og reproduktion

Dansk Center for Nanosikkerhed afholder det næste temamøde onsdag den 26. november kl. 10.00-11.30. Denne gang er emnet nanopartikler og reproduktion.

Program for mødet offentliggøres medio oktober både her og på NFA’s hjemmeside og udsendes samtidig med NFA’s nyhedsbrev.

Du kan tilmelde dig NFA’s nyhedsbrev her.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Temamøde om nanopartikler og reproduktion

NIVA kursus om tekniske nanomaterialer

10.-12. november 2014 afholder NIVA Education kurset ‘Safety and Risks of Engineered Nanomaterial (ENM)’ i København.

Du kan læse mere om kurset på NIVA’s hjemmeside

Tilmelding senest 30. september 2014

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til NIVA kursus om tekniske nanomaterialer