Webinar om at arbejde sikkert med nanomaterialer i byggeri

At arbejde sikkert med nanomaterialer i byggeri er temaet for et engelsksproget webinar, som The Centre for Construction and  Research Training (CPWR) afholder onsdag den 23. september kl. 14:00.

På webinaret vil Bruce Lippy fortælle om CPWR’s arbejde med at identificere nanomaterialer, der anvendes i byggeri og med at måle ansattes eksponering for nanomaterialer under rutinemæssige byggeopgaver. Han vil diskutere den eksisterende viden om forskellige typer af eksponeringer i byggeriet og effektiviteten af kontrolteknologier og åndedrætsværn mod nanopartikler.

Gavin Vesten vil drøfte tendenserne i nanoprodukter og demonstrere CPWR’s hjemmeside, eLCOSH Nano, der indeholder over 450 produkter og en lang række relevante dokumenter.

Bruce Lippy er direktør for ‘Sikkerhed Forskning’ ved CPWR og Gavin West er forskningsanalytiker ved CPWR.

Læs mere og tilmeld dig på CPWR’s hjemmeside.

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Webinar om at arbejde sikkert med nanomaterialer i byggeri

Se temamøder

Missede du de sidste to temamøder hhv. om nanomaterialer og reproduktionsskader og om udfordringerne ved at karakterisere og regulere nanomaterialer?

Vi har filmet de faglige oplæg fra de to møder, så du kan se eller gense dem.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Se temamøder

Temamøde om udfordringer ved karakterisering og regulering af tekniske nanomaterialer

Tekniske (producerede) nanomaterialer falder ind under EU kemikalielovgivning, REACH, men langt fra alle nanomaterialer skal registreres, og der er stadig udfordringer med at karakterisere og indberette nanomaterialerne korrekt.

Hør mere om dette på Dansk Center for Nanosikkerheds temamøde på NFA, mandag den 8. juni 2015 kl. 10.00.

Læs mere og se programmet

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Temamøde om udfordringer ved karakterisering og regulering af tekniske nanomaterialer

Ny nano-aftale skal sikre mod asbestgentagelse

Arbejdsmarkedets parter har tiltrådt en aftale om nanomaterialer i arbejdsmiljøet. Aftalen skal dæmme op for den usikkerhed, der i dag er om brugen af nanomaterialer i arbejdsmiljøet.

Aftalen indeholder 23 anbefalinger fra arbejdsmarkedets parter til beskæftigelsesministeren. Fx peger parterne på, at der mangler grænseværdier, som sikrer, at lønmodtagere ikke udsættes for skadelige mængder af nanopartikler. Desuden anbefaler parterne, at ansatte skal have en særlig uddannelse, hvis der er en risiko for, at de udsættes for frie kulstofnanorør i deres arbejde.

Læs mere om aftalen

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Ny nano-aftale skal sikre mod asbestgentagelse

Kulstofnanorørs kræftfremkaldende effekt vurderet af IARC

Oktober 2014 vurderede Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) den kræftfremkaldende effekt af kulstofnanorør, fluor-edenite og siliciumkarbid.

En type kulstofnanorør blev vurderet som muligvis kræftfremkaldende for mennesker.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Kulstofnanorørs kræftfremkaldende effekt vurderet af IARC

Er nanopartikler i arbejdsmiljøet en risikofor mandlig frugtbarhed?

Det kan du læse mere om i en artikel i det seneste nr. af tidsskriftet Dansk Kemi. Artiklen er skrevet af forskere fra Dansk Center for Nanosikkerhed, NFA.

Du kan læse artiklen på tidsskriftets hjemmeside.

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Er nanopartikler i arbejdsmiljøet en risikofor mandlig frugtbarhed?

Bogen ‘Nanotoxicology: Progress toward Nanomedicine’

Nanotoxicology: Progress toward Nanomedicine, Second Edition
(første udgave udgivet i 2007)
Redigeret af Nancy A. Monteiro-Riviere & C. Lang Tran. Udgivet af CRC Press

I denne nye udgave af bogen dokumenterer internationalt anerkendte eksperter den fortsatte udvikling og begrundelse for et såkaldt ‘safe design’ af industrielt fremstillede nanomaterialer (ENM). Det omfatter nye, forbedrede karakteriseringer af nanomaterialer, screeninger for nanomaterialer samt metoder til at påvise nanomaterialers toksicitet i in vitro og vivo tests.

Udviklingen af nanoteknologi-baserede produkter skal suppleres med passende validerede metoder til at vurdere, overvåge, styre og mindske de potentielle risici ved teknisk fremstillede nanomaterialer for menneskers sundhed og miljøet.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Bogen ‘Nanotoxicology: Progress toward Nanomedicine’

Bogen ‘Safety of Nanomaterials along Their Lifecycle’

Safety of Nanomaterials along Their Lifecycle: Release, Exposure, and Human Hazards (ed. W. Wohlleben, T Kuhlbusch, J Schneckenburger, and CM Lehr), 472 pp.

Ny bog udgivet af CRC Press.

Bogen sammenfatter eksisterende viden om forskning i nanosikkerhed fra et livscyklusperspektiv. Selvom der stadig er store huller i vores viden, er der nu tilstrækkelig veldokumenteret viden tilgængelig til at identificere scenarier for alvorlige risici ved nanomaterialer samt tilsvarende scenarier for sikker anvendelse af nanomaterialer, som vi med fordel kan anvende.

Bogen er opdelt i fire dele:

  1. karakterisering
  2. farer
  3. frigivelse og udsættelse
  4. real-life case studier.

For at binde bogen bedre sammen, er det de samme nanomaterialer, som bliver behandlet i de forskellige kapitler.

Bogen er en hjælp for fagfolk i produktudvikling, industrielt design, myndigheder, regulative organer, ‘materiale’forskere og ingeniører, der er involveret i sikker håndtering af nanomaterialer.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Bogen ‘Safety of Nanomaterials along Their Lifecycle’

NANOSAFE-konferencen 2014

Det er nu muligt at se PowerPoints fra alle de mundtlige præsentationer på NANOSAFE 2014 konferencen.

Du finder dem på konferencens hjemmeside.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til NANOSAFE-konferencen 2014

ECHA må ”løbe før de kan gå”

Det europæiske kemikalieagentur, ECHA, må ”løbe før de kan gå”. Så meget haster det med at få metoderne og de tekniske vejledninger på plads til at karakterisere og risikovurdere nanomaterialer. Det er konklusionen fra det seneste møde i ECHA’s Topical Scientific Workshop on Regulatory Challenges in Risk Assessment of Nanomaterials, som blev afholdt i Helsinki den 23.-24. oktober 2014. Seniorforsker Keld Alstrup Jensen (NFA) og Lektor Steffen Foss Hansen (DTU) var inviteret til at deltage.

Mange nanomaterialer skal sandsynligvis registreres senest 2018
Den europæiske kemikalieregistrering er ved at forberede sig til den næste og endelige bølge af kemikalieregistreringer, som omfatter produktioner af materialer ned til 1 ton og som skal være tilendebragt i 2018. Man forventer, at mange nanomaterialer (f.eks. partikler, flager, fibre, nanorør) vil forekomme i denne kategori. Derfor er ECHA i fuld gang med at finde ud af,

  • hvordan man kan sikre sig, at nanomaterialer bliver identificeret og registreret specifikt som planlagt
  • hvilken specifik dokumentation de kan bede om, når det kommer til nanopartiklernes egenskaber
  • hvilke metoder der skal anvendes, når det kommer til karakterisering
  • hvilke forbehold og eventuelt nye metoder de skal bede producenterne om at anvende til en eventuel risikovurdering.

Disse temaer var hovedpunkterne i de oplæg og diskussioner, som foregik mellem bl.a. ansatte i regulerende organer i Europa, Canada og USA, interessenter fra industrien, forskere og ansatte i standardiseringsorganisationer på mødet i Helsinki, Finland. Fra Dansk Center for Nanosikkerhed deltog seniorforsker Keld Alstrup Jensen (NFA) og lektor Steffen Foss Hansen (DTU) med oplæg og postere med løsningsforslag og nye metoder, som kan bringe os mod en mere sikker implementering af industriel nanoteknologi.

ECHA har en kæmpe opgave med at få deres tekniske vejledninger på plads, så det allerede ved indgangen 2016 er muligt for industrien at kategorisere og indrapportere nanomaterialer og risikovurdere dem bedst muligt i forhold til mennesker og miljø. Først inden for de sidste par år har der været speciel fokus på at få de regulatoriske behov for nye metoder dækket. Selvom flere projekter nu har fokus på dette problem, så er den fokuserede strategi kommet sent, og det er umuligt at få alle betragtninger og metoder på plads, inden rapporteringen går i gang. Derfor må den første runde af registreringer løses efter det muliges kunst og ECHA løbe før de kan gå.

Præsentationer fra Danmark
Steffen Foss Hansen sidder på nuværende tidspunkt i ECHA’s Expert Nanomaterial Working Group (NMWG) og var inviteret i kraft af hans generelle ekspertise i regulering og hans tidligere engagement i REACH Implementation Project 1, 2 og 3, som var en del af ECHA’s første arbejde med at kortlægge svaghederne ved metoderne i eksisterende kemikalie-registrering og metoder til risikovurdering. Steffen Foss Hansen præsenterede en poster om den Danske database over forbrugerprodukter baseret på nanomaterialer i EU og NANORISKCAT som er et screenings- og risikoevaluering værktøj udviklet i et samarbejde mellem DTU og NFA i Dansk Center for Nanosikkerhed.

Keld Alstrup Jensen var inviteret i kraft af hans ekspertise indenfor nanomaterialers karakterisering og risikovurdering. Han var inviteret til at holde et oplæg om resultaterne fra Work Package i EU FP7 projektet NANoREG ang. metoder til identifikation og bestemmelse af nanomaterialer i forhold til EU’s forslag til en regulatorisk definition af tekniske nanomaterialer og standardiserede dispergeringsmetoder og minimumskrav til eksponeringskarakterisering i projektets toksikologiske studier.

Udover foredraget bidrog han med to postere fra arbejdet i Dansk Center for Nanosikkerhed. En poster om NanoSafer – et hjælpeværktøj til at identificere of håndtere mulige risici forbundet med produktion og anvendelse af nanomaterialer og én poster om to metoder, som NFA har udviklet til måle nanopartiklers opløselighed samt deres pH- og oxidativ reaktivitet i syntetiske biologiske væsker og cellemedier. Endelig præsenterede han en poster fra arbejdet i NANoREG, om et forslag til revision af materialekategorisering i REACH, således kemisk modificerede nanomaterialer bedre kan identificeres.

Hele programmet og alle foredrag fra mødet kan ses på ECHA’s website.

Se poster præsentationer af deltagerne fra Dansk Center for Nanosikkerhed:

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til ECHA må ”løbe før de kan gå”