Baggrundsviden og materiale om sikker håndtering af nanomaterialer

 

NIOSH Approaches to safe nanotechnology

Rapporten ‘Approaches to Safe Nanotechnology – Managing the Health and Safety Concerns Associated with Engineered Nanomaterials’ giver en grundig gennemgang af viden om nanopartiklers sundhedseffekter og mulige sikkerhedsforanstaltninger i arbejdsmiljøet anno 2009. Rapporten indeholder en række guidelines til arbejdet med nanopartikler – herunder indkapsling, arbejdsrutiner, overvågning og kontrol, personlige værnemidler, rengøring og affaldshåndtering. Flere steder i rapporten antyder forfatterne, at grundlaget for specifikke anbefalinger endnu ikke er på plads.

 

NIOSH

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) på The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) i USA har udgivet en række dokumenter og anbefalinger vedrørende nanomaterialer og naosikkerhed. Det drejer sig blandt andet om

 

GoodNanoGuide

The GoodNanoGuide er en samarbejdsplatform, hvor eksperter kan udveksle ideer om, hvordan man bedst håndterer nanomaterialer i en erhvervsmæssig sammenhæng. Det er tænkt som et interaktivt forum, der opfylder behovet for up-to-date information om god praksis på arbejdspladsen, fremhæver ny praksis, efterhånden som den udvikler sig. The GoodNanoGuide er oprettet i samarbejde af NIOSH, ICON, NanoTech BC, Industry Canada, NanoAlberta, NanoQuébec, IRSST.

 

Interrim best practice

Vejledning ‘Interim Best Practices for Working with Nanoparticles‘ er lavet til amerikanske forskningslaboratorier og omfatter en generel vejledning til håndtering af nanomaterialer i stinkskabe, transport, bortskaffelse og håndtering af spild og uheld. Vejledningen er foreløbig, og der kan sås tvivl om, i hvilken grad den har det nødvendige forskningsmæssige grundlag til at tegne en generel vejledning.

 

NanoSafe- safe production and use of nanomaterials

24 virksomheder fra Storbritanien, Belgien, Finland, Tyskland, Frankrig, Schweiz og Slovenien samarbejder om NanoSafe. Det overordnede mål med NanoSafe er at udvikle risikovurdering og-styring til sikker industriel produktion af nanopartikler. Man kan følge deres arbejde på hjemmesiden.

 

NanoSmile

EU-projektet NANOSAFE har udarbejdet hjemmesiden NanoSmile, som giver inspiration om god praksis og viden om regulering, forskningsresultater og meget mere om sikker produktion og anvendelse af nanomaterialer.

 

Nanopartikler i arbejdsmiljøet

I‐BAR, BAR‐U&F, NFA og Teknologisk Institut har gennemført et dansk udredningsprojekt om håndtering af nanomaterialer på arbejdspladsen med fokus på luftbårne nanopartikler. Resultaterne fra dette arbejde blev udgivet i efteråret 2010. Materialet omfatter baggrundsrapporten ‘Nanopartikler i arbejdsmiljøet’ med opdateret viden fra dansk og international litteratur m.m., brancherettede pjecer og NanoSafer, som er et webmodul med evalueringsværktøj og inspiration. En del af inspirationsmaterialet omfatter en gennemgang af viden om anvendeligheden af kendte sikkerhedsforanstaltninger (i kontrol hierarkiet), samt cases med god‐praksis fra danske arbejdspladser. Der er udarbejdet følgende pjecer: