Betydning for arbejdsmiljøet

This post is also available in: English

Centrets forskning vil bidrage med ny nødvendig viden til alle led af en risikovurdering:

  • karakterisering af partikler
  • måling og modellering af udsættelser for nanopartikler
  • undersøgelser af toksiske effekter og mekanismer
  • udvikling af metoder til at vurdere og håndtere risici ved nanopartikler.

Det vil ske i tæt samarbejde med førende danske og udenlandske forskningsinstitutioner.

Gennem repræsentation i stærke internationale forskningssamarbejder og OECD-ekspertgrupper vil centret få del i den tidlige vidensdeling, og dermed hjemtage viden til nytte for danske myndigheder, interesseorganisationer og virksomheder.

Centrets forskning har og vil fortsat have betydning for håndtering af nanosikkerhed på danske arbejdspladser. Dels ved at generere og indsamle viden til brug for myndigheders regulering og vejledning på området, dels ved at centret videreudvikler praktiske værktøjer til risikovurdering for konkrete scenarier for udsættelser for nanopartikler i arbejdsmiljøet, og ved at centret skaber grundlag for at vurdere effektiviteten af ventilation og åndedrætsværn i forhold til at begrænse udsættelsen for nanomaterialer i arbejdsmiljøet.

Endelig får danske virksomheder  lettere adgang til at integrere en omfattende ”state of the science” vurdering af risici for sikkerheden allerede i planlægningen af deres anvendelse af nanomaterialer i produkter og fremstillingsprocesser.