Forskningsprojekter

Dansk Center for Nanosikkerhed har organiseret sine aktiviteter i et hovedprojekt, der omfatter fire temaer med tilhørende delprojekter og ph.d.-projekter. Det drejer sig om følgende temaer:

Tema 1. Nanomaterialer og eksponering

Tema 2. Farekarakterisering

Tema 3. Mekanismestudier

Tema 4. Virkemidler & formidling