Formål

This post is also available in: English

Videreførelsen af Dansk Center for Nanosikkerhed har flere overordnede formål:

1. Forskning i nanosikkerhed

Hovedformålet med centret er at bidrage med detaljeret viden om, hvordan udsættelse for teknisk fremstillede (producerede) nanomaterialer samt procesgenerede nanopartikler (også kaldet ultrafine partikler) påvirker arbejderes helbred.

Centrets forskning vil bidrage til alle led i en risikovurderingen: Karakterisering af partikler, måling og modellering af udsættelser, undersøgelser af toksiske egenskaber af indåndede nanomaterialer – herunder afdækning af bagvedliggende virkningsmekanismer samt udvikling af metoder til vurdering og håndtering af risici.

Derudover vil centret bidrage til udviklingen af struktur-aktivitetsmodeller, der gør det muligt at forudse de toksiske egenskaber af nye typer af nanomaterialer samt anvise veje til safer-by-design baseret på deres fysisk-kemiske egenskaber og viden om grundlæggende toksikologiske virkningsmekanismer.

Endeligt vil centeret udvikle et værktøj til risikohåndtering, der bl.a. kan forudsige effektiviteten af personlige værnemidler og ventilation.

 

2. Arbejdspladsmålinger

Centeret vil have særligt fokus på måling af niveauer for arbejderes udsættelse for partikler på virksomheder, der fremstiller eller anvender nanomaterialer i produktionen samt at udvikle koncepter for hvordan man skal kvantificere udsættelse for nanomaterialer.

Derudover vil centeret bidrage med viden om tekniske foranstaltninger og værnemidler, der mindsker udsættelsen.

 

3. Hjemtagning af den nyeste internationale viden om nanosikkerhed

Centret vil være en faglig stærk platform for dansk deltagelse i internationale forskningssamarbejder og ekspertgrupper om nanosikkerhed.

Det vil skabe det nødvendige grundlag for meget tidligt at kunne hjemtage den nyeste viden på området.

Centeret vil på Danmarks vegne bidrage til internationale aktiviteter i forhold til koordinering af forskning og regulering på nanoområdet, både i EU-régi via Nanosafety Cluster og andre EU-fora og via EU-US koordineringsarbejde.

 

4. Tilgængelig viden

Centret har og vil fortsat opbygge kompetence indenfor farevurdering, vurdering af udsættelse for og risici ved nanomaterialer, samt håndtering af disse risici.

Centeret vil stille denne viden til rådighed for alle dele af arbejdsmiljøsystemet, herunder Arbejdstilsynet, Miljøstyrelsen, arbejdsmarkedets parter og andre arbejdsmiljøprofessionelle.

Gennem vores nyhedsformidling vil centret sikre, at danske virksomheder får lettere adgang til at integrere en omfattende ”state of the science” vurdering af sikkerhedsmæssige risici allerede i planlægningen af deres anvendelse af nanomaterialer i produkter og fremstillingsprocesser.

Centret vil formidle viden om nanosikkerhed til myndigheder, virksomheder, interessegrupper og bredt til den danske befolkning, så der skabes tillid til sikkerheden af dansk nanoteknologi blandt arbejdstagere og forbrugere.