Baggrund

Nanopartikler er kendetegnet ved at være mindre end 100 nm i mindst en dimension (længde, bredde, højde). De består som udgangspunkt ofte af et enkelt kemisk stof, fx kulstof eller titaniumdioxid (TiO2).

Nanopartikler fremstilles typisk for at tilføre en bestemt egenskab til en matrix (en blanding af flere stoffer som fx maling, beton eller kompositplast). Nanopartikler kan fx gøre overflader smudsafvisende eller øge styrken af kompositmaterialer som beton. Det er som regel nødvendigt kemisk at modificere nanopartiklens overflade for at opnå den ønskede egenskab. Hver grundlæggende type af en nanopartikel findes derfor ofte i en række forskellige specialdesignede kemiske varianter med forskellige egenskaber, men også med potentielt forskellige toksiske risici. De udgør derfor et potentielt arbejdsmiljøproblem.

Øget internationalt fokus på nanosikkerhed

Både i Danmark og internationalt erkender man, at der er behov for en intensiv koordineret international forsknings- og udviklingsindsats i nanosikkerhed – en indsat som Dansk Center for Nanosikkerhed bidrager aktivt til gennem sin forskning, indsamling og formidling af viden.

Fra nanocenter I til nanocenter II

Dansk Center for Nanosikkerhed I blev oprettet med økonomisk støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden på i alt 30 mio. kr. Støtten dækkede en periode på tre år fra 1. maj 2012 til 30. april 2016.

I slutningen af 2015 vedtog Folketinget en ny finanslov, hvor der blev afsat yderligere 30 mio. kr. til, at Dansk Center for Nanosikkerhed kan fortsætte frem til udgangen af 2018.