Forskning

This post is also available in: English

Dansk Center for Nanosikkerhed har organiseret sine aktiviteter i et hovedprojekt, der omfatter fire temaer med tilhørende delprojekter og ph.d.-projekter. Det drejer sig om følgende temaer:

  • Tema 1. Nanomaterialer og eksponering
  • Tema 2. Farekarakterisering
  • Tema 3. Mekanismestudier
  • Tema 4. Virkemidler & formidling

I flere af delprojekterne samarbejder centret tæt med udenlandske forskere fra en række  forskningsinstitutioner.

Derudover deltager centrets forskere i nanoforskningsprojekter, som støttes økonomisk gennem EU’s rammeprogram.