ECHA må ”løbe før de kan gå”

This post is also available in: English

Det europæiske kemikalieagentur, ECHA, må ”løbe før de kan gå”. Så meget haster det med at få metoderne og de tekniske vejledninger på plads til at karakterisere og risikovurdere nanomaterialer. Det er konklusionen fra det seneste møde i ECHA’s Topical Scientific Workshop on Regulatory Challenges in Risk Assessment of Nanomaterials, som blev afholdt i Helsinki den 23.-24. oktober 2014. Seniorforsker Keld Alstrup Jensen (NFA) og Lektor Steffen Foss Hansen (DTU) var inviteret til at deltage.

Mange nanomaterialer skal sandsynligvis registreres senest 2018
Den europæiske kemikalieregistrering er ved at forberede sig til den næste og endelige bølge af kemikalieregistreringer, som omfatter produktioner af materialer ned til 1 ton og som skal være tilendebragt i 2018. Man forventer, at mange nanomaterialer (f.eks. partikler, flager, fibre, nanorør) vil forekomme i denne kategori. Derfor er ECHA i fuld gang med at finde ud af,

  • hvordan man kan sikre sig, at nanomaterialer bliver identificeret og registreret specifikt som planlagt
  • hvilken specifik dokumentation de kan bede om, når det kommer til nanopartiklernes egenskaber
  • hvilke metoder der skal anvendes, når det kommer til karakterisering
  • hvilke forbehold og eventuelt nye metoder de skal bede producenterne om at anvende til en eventuel risikovurdering.

Disse temaer var hovedpunkterne i de oplæg og diskussioner, som foregik mellem bl.a. ansatte i regulerende organer i Europa, Canada og USA, interessenter fra industrien, forskere og ansatte i standardiseringsorganisationer på mødet i Helsinki, Finland. Fra Dansk Center for Nanosikkerhed deltog seniorforsker Keld Alstrup Jensen (NFA) og lektor Steffen Foss Hansen (DTU) med oplæg og postere med løsningsforslag og nye metoder, som kan bringe os mod en mere sikker implementering af industriel nanoteknologi.

ECHA har en kæmpe opgave med at få deres tekniske vejledninger på plads, så det allerede ved indgangen 2016 er muligt for industrien at kategorisere og indrapportere nanomaterialer og risikovurdere dem bedst muligt i forhold til mennesker og miljø. Først inden for de sidste par år har der været speciel fokus på at få de regulatoriske behov for nye metoder dækket. Selvom flere projekter nu har fokus på dette problem, så er den fokuserede strategi kommet sent, og det er umuligt at få alle betragtninger og metoder på plads, inden rapporteringen går i gang. Derfor må den første runde af registreringer løses efter det muliges kunst og ECHA løbe før de kan gå.

Præsentationer fra Danmark
Steffen Foss Hansen sidder på nuværende tidspunkt i ECHA’s Expert Nanomaterial Working Group (NMWG) og var inviteret i kraft af hans generelle ekspertise i regulering og hans tidligere engagement i REACH Implementation Project 1, 2 og 3, som var en del af ECHA’s første arbejde med at kortlægge svaghederne ved metoderne i eksisterende kemikalie-registrering og metoder til risikovurdering. Steffen Foss Hansen præsenterede en poster om den Danske database over forbrugerprodukter baseret på nanomaterialer i EU og NANORISKCAT som er et screenings- og risikoevaluering værktøj udviklet i et samarbejde mellem DTU og NFA i Dansk Center for Nanosikkerhed.

Keld Alstrup Jensen var inviteret i kraft af hans ekspertise indenfor nanomaterialers karakterisering og risikovurdering. Han var inviteret til at holde et oplæg om resultaterne fra Work Package i EU FP7 projektet NANoREG ang. metoder til identifikation og bestemmelse af nanomaterialer i forhold til EU’s forslag til en regulatorisk definition af tekniske nanomaterialer og standardiserede dispergeringsmetoder og minimumskrav til eksponeringskarakterisering i projektets toksikologiske studier.

Udover foredraget bidrog han med to postere fra arbejdet i Dansk Center for Nanosikkerhed. En poster om NanoSafer – et hjælpeværktøj til at identificere of håndtere mulige risici forbundet med produktion og anvendelse af nanomaterialer og én poster om to metoder, som NFA har udviklet til måle nanopartiklers opløselighed samt deres pH- og oxidativ reaktivitet i syntetiske biologiske væsker og cellemedier. Endelig præsenterede han en poster fra arbejdet i NANoREG, om et forslag til revision af materialekategorisering i REACH, således kemisk modificerede nanomaterialer bedre kan identificeres.

Hele programmet og alle foredrag fra mødet kan ses på ECHA’s website.

Se poster præsentationer af deltagerne fra Dansk Center for Nanosikkerhed:

 

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.