ECHA må ”løbe før de kan gå”

Det europæiske kemikalieagentur, ECHA, må ”løbe før de kan gå”. Så meget haster det med at få metoderne og de tekniske vejledninger på plads til at karakterisere og risikovurdere nanomaterialer. Det er konklusionen fra det seneste møde i ECHA’s Topical Scientific Workshop on Regulatory Challenges in Risk Assessment of Nanomaterials, som blev afholdt i Helsinki den 23.-24. oktober 2014. Seniorforsker Keld Alstrup Jensen (NFA) og Lektor Steffen Foss Hansen (DTU) var inviteret til at deltage.

Mange nanomaterialer skal sandsynligvis registreres senest 2018
Den europæiske kemikalieregistrering er ved at forberede sig til den næste og endelige bølge af kemikalieregistreringer, som omfatter produktioner af materialer ned til 1 ton og som skal være tilendebragt i 2018. Man forventer, at mange nanomaterialer (f.eks. partikler, flager, fibre, nanorør) vil forekomme i denne kategori. Derfor er ECHA i fuld gang med at finde ud af,

 • hvordan man kan sikre sig, at nanomaterialer bliver identificeret og registreret specifikt som planlagt
 • hvilken specifik dokumentation de kan bede om, når det kommer til nanopartiklernes egenskaber
 • hvilke metoder der skal anvendes, når det kommer til karakterisering
 • hvilke forbehold og eventuelt nye metoder de skal bede producenterne om at anvende til en eventuel risikovurdering.

Disse temaer var hovedpunkterne i de oplæg og diskussioner, som foregik mellem bl.a. ansatte i regulerende organer i Europa, Canada og USA, interessenter fra industrien, forskere og ansatte i standardiseringsorganisationer på mødet i Helsinki, Finland. Fra Dansk Center for Nanosikkerhed deltog seniorforsker Keld Alstrup Jensen (NFA) og lektor Steffen Foss Hansen (DTU) med oplæg og postere med løsningsforslag og nye metoder, som kan bringe os mod en mere sikker implementering af industriel nanoteknologi.

ECHA har en kæmpe opgave med at få deres tekniske vejledninger på plads, så det allerede ved indgangen 2016 er muligt for industrien at kategorisere og indrapportere nanomaterialer og risikovurdere dem bedst muligt i forhold til mennesker og miljø. Først inden for de sidste par år har der været speciel fokus på at få de regulatoriske behov for nye metoder dækket. Selvom flere projekter nu har fokus på dette problem, så er den fokuserede strategi kommet sent, og det er umuligt at få alle betragtninger og metoder på plads, inden rapporteringen går i gang. Derfor må den første runde af registreringer løses efter det muliges kunst og ECHA løbe før de kan gå.

Præsentationer fra Danmark
Steffen Foss Hansen sidder på nuværende tidspunkt i ECHA’s Expert Nanomaterial Working Group (NMWG) og var inviteret i kraft af hans generelle ekspertise i regulering og hans tidligere engagement i REACH Implementation Project 1, 2 og 3, som var en del af ECHA’s første arbejde med at kortlægge svaghederne ved metoderne i eksisterende kemikalie-registrering og metoder til risikovurdering. Steffen Foss Hansen præsenterede en poster om den Danske database over forbrugerprodukter baseret på nanomaterialer i EU og NANORISKCAT som er et screenings- og risikoevaluering værktøj udviklet i et samarbejde mellem DTU og NFA i Dansk Center for Nanosikkerhed.

Keld Alstrup Jensen var inviteret i kraft af hans ekspertise indenfor nanomaterialers karakterisering og risikovurdering. Han var inviteret til at holde et oplæg om resultaterne fra Work Package i EU FP7 projektet NANoREG ang. metoder til identifikation og bestemmelse af nanomaterialer i forhold til EU’s forslag til en regulatorisk definition af tekniske nanomaterialer og standardiserede dispergeringsmetoder og minimumskrav til eksponeringskarakterisering i projektets toksikologiske studier.

Udover foredraget bidrog han med to postere fra arbejdet i Dansk Center for Nanosikkerhed. En poster om NanoSafer – et hjælpeværktøj til at identificere of håndtere mulige risici forbundet med produktion og anvendelse af nanomaterialer og én poster om to metoder, som NFA har udviklet til måle nanopartiklers opløselighed samt deres pH- og oxidativ reaktivitet i syntetiske biologiske væsker og cellemedier. Endelig præsenterede han en poster fra arbejdet i NANoREG, om et forslag til revision af materialekategorisering i REACH, således kemisk modificerede nanomaterialer bedre kan identificeres.

Hele programmet og alle foredrag fra mødet kan ses på ECHA’s website.

Se poster præsentationer af deltagerne fra Dansk Center for Nanosikkerhed:

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra

Web-TV om nanopartikler i arbejdsmiljøet

Nanopartikler i arbejdsmiljøet var emnet på det morgenseminar, som Statens Arbeidsmiljøinstitutt i Norge afholdt torsdag den 20. november 2014.

Her diskuterede deltagerne status for forskningen i helbredseffekter, risikovurdering og forebyggende tiltag, som kan bidrage til et trygt nanoteknologisk arbejdsmiljø.

Se optakten til diskussionen på web-TV på Arbeidsmiljøinstituttetts hjemmeside.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra

Program for temamøde om nanomaterialer og reproduktionsskader

Se programmet for temamødet om nanomaterialer og reproduktionsskader, som Dansk Center for Nanosikkerhed afholder i København onsdag den 26. november kl. 10.00-11.30.

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra

Temamøde om nanopartikler og reproduktion

Dansk Center for Nanosikkerhed afholder det næste temamøde onsdag den 26. november kl. 10.00-11.30. Denne gang er emnet nanopartikler og reproduktion.

Program for mødet offentliggøres medio oktober både her og på NFA’s hjemmeside og udsendes samtidig med NFA’s nyhedsbrev.

Du kan tilmelde dig NFA’s nyhedsbrev her.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra

NIVA kursus om tekniske nanomaterialer

10.-12. november 2014 afholder NIVA Education kurset ‘Safety and Risks of Engineered Nanomaterial (ENM)’ i København.

Du kan læse mere om kurset på NIVA’s hjemmeside

Tilmelding senest 30. september 2014

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra

Temamøde om mulige helbredseffekter af nanofilmprodukter

Du kan nu tilmelde dig temamødet.

Se program og tilmeld dig på NFA’s hjemmeside

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra

Internationale nanoforskere holder oplæg på NFA

I slutningen af april deltager tre internationale nanoforskere i Dansk Center for Nanosikkerheds årsmøde. Onsdag den 30. april holder de oplæg inden for deres forskningsområde for centrets forskere, og andre interesserede er velkomne til at lytte med. Oplæggene bliver holdt på engelsk.

Program

 • Immunotoxicity of engineered nanomaterials Professor Anna Shvedova, National Institute for Occupational Safety and Health, Morgantown WV, USA
 • Experimental approaches to understand real-world nanomaterials Dr. Michael Riediker, Institute for Work and Health, Lausanne, Schweitz
 • Rigid rod-like multiwall carbon nanotubes induce signs of allergic asthma Professor Kai Savolainen, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland

Tid og sted

 • Tid: Onsdag den 30. april 2014 kl. 10.15-11.45
 • Sted: Auditoriet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø
 • Tilmelding: Ikke nødvendigt. Det er gratis at deltage.

Yderligere oplysninger

Professor Ulla Vogel, NFA, ubv@arbejdsmiljoforskning.dk

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra

Temamøde om mulige effekter af nanosprayprodukter på helbredet

Torsdag den 15. maj kl. 10.00-11.30 afholder Dansk Center for Nanosikkerhed temamøde om mulige effekter af nanosprayprodukter på helbredet.

Program og oplysninger om tilmelding m.m. bliver annonceret her og på NFA’s hjemmeside, så snart det er klar.

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra

Indånding af nanomaterialer øger risikoen for hjertekarsygdom

Forskere fra NFA har opdaget, at indånding af nanomaterialer udløser et akutfaserespons i lungen. Det er vigtig viden, fordi akutfaserespons øger risikoen for hjertekarsygdom. Nanomaterialernes samlede overfladeareal forudsiger niveauet af akutfaseresponset. Dermed kobles indånding af nanomaterialer med øget risiko for hjertekarsygdom.

Forskerne har skrevet en artikel om deres resultater til Dansk Kemi. Du kan læse artiklen online.

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra

Ny engelsksproget håndbog i nanosikkerhed

Handbook on nanosafety”Handbook of Nanosafety: Measurement, Exposure and Toxicology” er titlen på en ny bog, som Academic Press netop har udgivet. Bogen er skrevet og redigeret af førende nanoforskere som output fra EU-nanoprojektet NANODEVICE.

I bogen sammenfatter forfatterne den eksisterende viden om tekniske (industrielt fremstillede) nanomaterialer, den internationale regulering af nanomaterialer, og hvordan virksomhederne kan håndtere nanomaterialer sikkert på arbejdspladsen.

Gennem casestudier og scenarier demonstrerer de, hvordan virksomheder, myndigheder og rådgivere kan vurdere udsættelser og risici ved anvendelse af nanomaterialer i produktionen, og hvordan man kan anvende disse vurderinger til at øge sikkerheden på arbejdspladsen.

Emnerne omfatter

 • nanomaterialers toksikologiske virkning på menneskers sundhed
 • karakterisering af tekniske nanomaterialer
 • dynamik og måling af aerosoler
 • udsættelse og risikovurdering
 • sikker håndtering af nanomaterialer.

Bogen henvender sig primært til toksikologer og forskere, der arbejder med nanomaterialer og aerosoler, til toksikologer inden for arbejdsmiljø og regulering af anvendelsen samt til risikoanalytikere, arbejdsmiljøledere.

Læs mere om bogen på Elseviers hjemmeside.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra