Temamøde om nanopartikler og reproduktion

Dansk Center for Nanosikkerhed afholder det næste temamøde onsdag den 26. november kl. 10.00-11.30. Denne gang er emnet nanopartikler og reproduktion.

Program for mødet offentliggøres medio oktober både her og på NFA’s hjemmeside og udsendes samtidig med NFA’s nyhedsbrev.

Du kan tilmelde dig NFA’s nyhedsbrev her.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra

NIVA kursus om tekniske nanomaterialer

10.-12. november 2014 afholder NIVA Education kurset ‘Safety and Risks of Engineered Nanomaterial (ENM)’ i København.

Du kan læse mere om kurset på NIVA’s hjemmeside

Tilmelding senest 30. september 2014

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra

Temamøde om mulige helbredseffekter af nanofilmprodukter

Du kan nu tilmelde dig temamødet.

Se program og tilmeld dig på NFA’s hjemmeside

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra

Internationale nanoforskere holder oplæg på NFA

I slutningen af april deltager tre internationale nanoforskere i Dansk Center for Nanosikkerheds årsmøde. Onsdag den 30. april holder de oplæg inden for deres forskningsområde for centrets forskere, og andre interesserede er velkomne til at lytte med. Oplæggene bliver holdt på engelsk.

Program

 • Immunotoxicity of engineered nanomaterials Professor Anna Shvedova, National Institute for Occupational Safety and Health, Morgantown WV, USA
 • Experimental approaches to understand real-world nanomaterials Dr. Michael Riediker, Institute for Work and Health, Lausanne, Schweitz
 • Rigid rod-like multiwall carbon nanotubes induce signs of allergic asthma Professor Kai Savolainen, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland

Tid og sted

 • Tid: Onsdag den 30. april 2014 kl. 10.15-11.45
 • Sted: Auditoriet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø
 • Tilmelding: Ikke nødvendigt. Det er gratis at deltage.

Yderligere oplysninger

Professor Ulla Vogel, NFA, ubv@arbejdsmiljoforskning.dk

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra

Temamøde om mulige effekter af nanosprayprodukter på helbredet

Torsdag den 15. maj kl. 10.00-11.30 afholder Dansk Center for Nanosikkerhed temamøde om mulige effekter af nanosprayprodukter på helbredet.

Program og oplysninger om tilmelding m.m. bliver annonceret her og på NFA’s hjemmeside, så snart det er klar.

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra

Indånding af nanomaterialer øger risikoen for hjertekarsygdom

Forskere fra NFA har opdaget, at indånding af nanomaterialer udløser et akutfaserespons i lungen. Det er vigtig viden, fordi akutfaserespons øger risikoen for hjertekarsygdom. Nanomaterialernes samlede overfladeareal forudsiger niveauet af akutfaseresponset. Dermed kobles indånding af nanomaterialer med øget risiko for hjertekarsygdom.

Forskerne har skrevet en artikel om deres resultater til Dansk Kemi. Du kan læse artiklen online.

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra

Ny engelsksproget håndbog i nanosikkerhed

Handbook on nanosafety”Handbook of Nanosafety: Measurement, Exposure and Toxicology” er titlen på en ny bog, som Academic Press netop har udgivet. Bogen er skrevet og redigeret af førende nanoforskere som output fra EU-nanoprojektet NANODEVICE.

I bogen sammenfatter forfatterne den eksisterende viden om tekniske (industrielt fremstillede) nanomaterialer, den internationale regulering af nanomaterialer, og hvordan virksomhederne kan håndtere nanomaterialer sikkert på arbejdspladsen.

Gennem casestudier og scenarier demonstrerer de, hvordan virksomheder, myndigheder og rådgivere kan vurdere udsættelser og risici ved anvendelse af nanomaterialer i produktionen, og hvordan man kan anvende disse vurderinger til at øge sikkerheden på arbejdspladsen.

Emnerne omfatter

 • nanomaterialers toksikologiske virkning på menneskers sundhed
 • karakterisering af tekniske nanomaterialer
 • dynamik og måling af aerosoler
 • udsættelse og risikovurdering
 • sikker håndtering af nanomaterialer.

Bogen henvender sig primært til toksikologer og forskere, der arbejder med nanomaterialer og aerosoler, til toksikologer inden for arbejdsmiljø og regulering af anvendelsen samt til risikoanalytikere, arbejdsmiljøledere.

Læs mere om bogen på Elseviers hjemmeside.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra

Pjece om nanomaterialer i arbejdsmiljøet

Flere undersøgelser dokumenterer, at hverken virksomheder eller ansatte ved, om de arbejder med produkter, der indeholder nanopartikler eller nanomaterialer. 3F har derfor udarbejdet en pjece om nanomaterialer i arbejdsmiljøet.

I pjecen kan man læse om, hvad nanomaterialer er, se eksempler på nanomaterialer og læse om reglerne for arbejde med nanomaterialer. Pjecen indeholder også redskaber til at afklare, om der er nanomaterialer i arbejdsmiljøet på en arbejdsplads og hvordan man skal forholde sig, hvis der er.

Se pjecen på www.arbejdsmiljoerepraesentant.dk

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra

Kulstofnanorør emne for besøg fra Japan

Professor Shuji Tsuruoka besøger NFA, november 2013. Foto: Anne-Mette Holm, NFA

Professor Shuji Tsuruoka, Shinshu University i Nagano, Japan, besøgte NFA i november 2013 for at diskutere igangværende forskningssamarbejde.

Under besøget holdt han et foredrag om fysisk-kemiske egenskaber hos carbon nanotubes og deres relation til sundhedseffekter.

Læs mere på Shuji Tsuruokas medarbejderside

Foto: Anne-Mette Holm, NFA.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra

Nanoteknologi på WHO’s dagsorden

Nye initiativer er nødvendige for at sikre, at den foreliggende dokumentation om mulige helbredsmæssige effekter af nanomaterialer udnyttes fuldt ud i forbindelse med risikostyring af nanoteknologi. Det konkluderer WHO på baggrund af et ekspertmøde med stærk repræsentation fra Dansk Center for Nanosikkerhed. Mødetblev afholdt i december 2012.

”Nanotechnology and human health: Scientific evidence and risk governance ” var titlen på et ekspertmøde, som verdenssundhedsorganisationen WHO afholdt den 10.-11. december 2012 i Bonn i Tyskland. Formålet med mødet var at undersøge, hvordan WHO kan bidrage til at fremme håndteringen af de helbredsmæssige risici ved anvendelse af nanoteknologi.

En række eksperter inden for forskellige emneområder, heribland flere forskere fra Dansk Center for Nanosikkerhed var inviteret til at give deres fagligt input. Mødet fokuserede på fire centrale områder

 • vurdering af eksponeringen af nanomaterialer
 • nanotoksikologi
 • risikovurdering
 • regulering og risikostyring.

Outputtet fra mødet er samlet i en møderapport, som er tilgængelige online på WHO’s hjemmeside http://www.euro.who.int/EH-Nanotechnology-health-evidence-2012

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra