Kulstofnanorør kan angribe lungerne

Amerikansk maling indeholder kulstofnanorør. Men hvis de små partikler kommer ned i lungerne, er der risiko for både lungekræft og asbestose-lignende sygdomme. Nu advarer danske forskere og myndigheder.

Artikel fra Ingeniøren mandag den 21. september 2015.

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra

Arbejdsmiljøkonference for brand og redning

Tirsdag den 22. september 2015 afholder Brancheudvalget for Brand og redning en arbejdsmiljøkonference på Hotel Nyborg Strand.

Se programmet for konferencen, praktiske oplysninger m.m.

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra

Webinar om at arbejde sikkert med nanomaterialer i byggeri

At arbejde sikkert med nanomaterialer i byggeri er temaet for et engelsksproget webinar, som The Centre for Construction and  Research Training (CPWR) afholder onsdag den 23. september kl. 14:00.

På webinaret vil Bruce Lippy fortælle om CPWR’s arbejde med at identificere nanomaterialer, der anvendes i byggeri og med at måle ansattes eksponering for nanomaterialer under rutinemæssige byggeopgaver. Han vil diskutere den eksisterende viden om forskellige typer af eksponeringer i byggeriet og effektiviteten af kontrolteknologier og åndedrætsværn mod nanopartikler.

Gavin Vesten vil drøfte tendenserne i nanoprodukter og demonstrere CPWR’s hjemmeside, eLCOSH Nano, der indeholder over 450 produkter og en lang række relevante dokumenter.

Bruce Lippy er direktør for ‘Sikkerhed Forskning’ ved CPWR og Gavin West er forskningsanalytiker ved CPWR.

Læs mere og tilmeld dig på CPWR’s hjemmeside.

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra

Se temamøder

Missede du de sidste to temamøder hhv. om nanomaterialer og reproduktionsskader og om udfordringerne ved at karakterisere og regulere nanomaterialer?

Vi har filmet de faglige oplæg fra de to møder, så du kan se eller gense dem.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra

Temamøde om udfordringer ved karakterisering og regulering af tekniske nanomaterialer

Tekniske (producerede) nanomaterialer falder ind under EU kemikalielovgivning, REACH, men langt fra alle nanomaterialer skal registreres, og der er stadig udfordringer med at karakterisere og indberette nanomaterialerne korrekt.

Hør mere om dette på Dansk Center for Nanosikkerheds temamøde på NFA, mandag den 8. juni 2015 kl. 10.00.

Læs mere og se programmet

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra

Ny nano-aftale skal sikre mod asbestgentagelse

Arbejdsmarkedets parter har tiltrådt en aftale om nanomaterialer i arbejdsmiljøet. Aftalen skal dæmme op for den usikkerhed, der i dag er om brugen af nanomaterialer i arbejdsmiljøet.

Aftalen indeholder 23 anbefalinger fra arbejdsmarkedets parter til beskæftigelsesministeren. Fx peger parterne på, at der mangler grænseværdier, som sikrer, at lønmodtagere ikke udsættes for skadelige mængder af nanopartikler. Desuden anbefaler parterne, at ansatte skal have en særlig uddannelse, hvis der er en risiko for, at de udsættes for frie kulstofnanorør i deres arbejde.

Læs mere om aftalen

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra

Kulstofnanorørs kræftfremkaldende effekt vurderet af IARC

Oktober 2014 vurderede Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) den kræftfremkaldende effekt af kulstofnanorør, fluor-edenite og siliciumkarbid.

En type kulstofnanorør blev vurderet som muligvis kræftfremkaldende for mennesker.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra

Er nanopartikler i arbejdsmiljøet en risikofor mandlig frugtbarhed?

Det kan du læse mere om i en artikel i det seneste nr. af tidsskriftet Dansk Kemi. Artiklen er skrevet af forskere fra Dansk Center for Nanosikkerhed, NFA.

Du kan læse artiklen på tidsskriftets hjemmeside.

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra

Bogen ‘Nanotoxicology: Progress toward Nanomedicine’

Nanotoxicology: Progress toward Nanomedicine, Second Edition
(første udgave udgivet i 2007)
Redigeret af Nancy A. Monteiro-Riviere & C. Lang Tran. Udgivet af CRC Press

I denne nye udgave af bogen dokumenterer internationalt anerkendte eksperter den fortsatte udvikling og begrundelse for et såkaldt ‘safe design’ af industrielt fremstillede nanomaterialer (ENM). Det omfatter nye, forbedrede karakteriseringer af nanomaterialer, screeninger for nanomaterialer samt metoder til at påvise nanomaterialers toksicitet i in vitro og vivo tests.

Udviklingen af nanoteknologi-baserede produkter skal suppleres med passende validerede metoder til at vurdere, overvåge, styre og mindske de potentielle risici ved teknisk fremstillede nanomaterialer for menneskers sundhed og miljøet.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra

Bogen ‘Safety of Nanomaterials along Their Lifecycle’

Safety of Nanomaterials along Their Lifecycle: Release, Exposure, and Human Hazards (ed. W. Wohlleben, T Kuhlbusch, J Schneckenburger, and CM Lehr), 472 pp.

Ny bog udgivet af CRC Press.

Bogen sammenfatter eksisterende viden om forskning i nanosikkerhed fra et livscyklusperspektiv. Selvom der stadig er store huller i vores viden, er der nu tilstrækkelig veldokumenteret viden tilgængelig til at identificere scenarier for alvorlige risici ved nanomaterialer samt tilsvarende scenarier for sikker anvendelse af nanomaterialer, som vi med fordel kan anvende.

Bogen er opdelt i fire dele:

  1. karakterisering
  2. farer
  3. frigivelse og udsættelse
  4. real-life case studier.

For at binde bogen bedre sammen, er det de samme nanomaterialer, som bliver behandlet i de forskellige kapitler.

Bogen er en hjælp for fagfolk i produktudvikling, industrielt design, myndigheder, regulative organer, ‘materiale’forskere og ingeniører, der er involveret i sikker håndtering af nanomaterialer.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer slået fra