Temaarrangement om nanomaterialer og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørådet inviterer  virksomheder, BFA, arbejdsmiljørådgivere, tilsynsførende, leverandører, importører og producenter af nanomaterialer til et temaarrangement om nanomaterialer og arbejdsmiljø.

I dialog med oplægsholdere fra Dansk Center for Nanosikkerhed, Teknologisk Institut og COWI sætter vi spot på i hvilke brancher, det er relevant at have fokus på emnet, hvordan arbejdspladser skaffer sig viden om nanomaterialer, og hvad der skal til for at arbejde effektivt med forebyggelse.

Arrangementet foregår den 6. juni 2018 fra klokken 12.00 til 15.30 hos Det Nationale Forkningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Park Allé 105, København Ø.

Det er gratis at deltage.

Tilmelding og endeligt program på Arbejdsmiljørådets hjemmeside.

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Temaarrangement om nanomaterialer og arbejdsmiljø

SweNanoSafe – ny svensk webportal om sikker håndtering af nanomaterialer

Den svenske organisation SweTox har netop lanceret en ny webplatform om sikker håndtering af nanomaterialer – www.swenanosafe.se.

Formålet med portalen er at lette kommunikation og videndeling om sikkerhedsaspekter ved nanomaterialer for arbejdspladser, myndigheder, rådgivere, interesseorganisationer og andre, der arbejder med eller er interesserer sig for en sikker anvendelse og håndtering af nanomaterialer.

På portalen kan man blandt andet finde

  • aktuel og grundlæggende information om svensk lovgivning og vejledninger om nanomaterialer inden for områder som fx arbejdsmiljø, kemikalier og kosmetik
  • oplysninger om forskning og udvikling vedrørende nanomaterialers sikkerhed i forhold til menneskers sundhed og miljøet
  • en vidensbank
  • nyttige links til myndigheder og netsteder vedrørende nanosikkerhed i Sverige og Europa, forskningsprojekter i Sverige og EU mm.

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til SweNanoSafe – ny svensk webportal om sikker håndtering af nanomaterialer

Nanocentret bidrager til udvikling af SweNanoSafe

Videndeling og samarbejde om en mere sikker håndtering af nanomaterialer i arbejdsmiljøet var emnet for et fokusmøde, som SweNanoSafe afholdt i Stockholm den 24. oktober 2017.

Formålet var at formidle nuværende viden og information om nanomaterialer i arbejdsmiljøet samt at fremme samspil og diskussion mellem eksperter og andre aktører om spørgsmål vedrørende mulige handlinger og fremskridt i retning af sikker forvaltning af nanomaterialer.

De ca. 70 deltagere repræsenterede en bred vifte af aktører som fx myndigheder, forskere, virksomheder, brancheorganisationer, faglige organisationer og arbejds- og miljømedicinske klinikker fra Sverige.

Blandt oplægsholderne var professor Ulla Vogel fra Dansk Center for Nanosikkerhed, som fortalte om den proces, der har været i Danmark med at fastslå, om nanomaterialer kan udgøre en helbredsmæssig risiko for medarbejdere på danske arbejdspladser og dernæst bidrage til at håndtere disse udfordringer. Meget af dette arbejde er sket i regi af Dansk Center for Nanosikkerhed på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Du kan læse mere om fokusmødet i en sammenfattende rapport.

SweNanoSafe er en svensk webbaseret platform for nanosikkerhed under Swetox.se

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Nanocentret bidrager til udvikling af SweNanoSafe

NIVA-kursus om sikkerhed og risici ved tekniske nanomaterialer

Du kan u tilmelde dig NIVA-kurset ‘Safety and Risks of Engineered Nanomaterials’

Kurset afholdes den 23.-24. oktober 2018 på Quality Hotel View i Malmö, Sverige. Ansøgningsfrist: 2. august 2018

Formål

Hovedmålet med kurset er at give deltagerne information, som vil hjælpe dem til at forstå nøgleproblemer relateret til teknisk fremstillede (producerede) nanomaterialer.

Helt specifikt fortæller kursets undervisere om, hvad vi lige nu ved om tekniske nanomaterialers egenskaber, om eksponering for materialerne, om deres helbredseffekter samt om udfordringerne ved risikovurdering og risikostyring, når tekniske nanomaterialer benyttes på arbejdspladserne.

Kurset vil også give information om de aktuelle varme emner i især europæiske tilgange til fremme af sikkerheden i teknisk fremstillede nanomaterialer.

 

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til NIVA-kursus om sikkerhed og risici ved tekniske nanomaterialer

Temamøde om brandfolks risiko for kræft og hjertekarsygdomme på grund af jobbet

Røg fra brande indeholder mange forskellige kemiske stoffer og forbindelser, som kan være sundhedsskadelige for mennesker. Derfor anvender danske brandfolk personlige værnemidler, der beskytter dem mod at blive udsat for sod og røg under brandslukning.

Men er danske brandfolk godt nok beskyttet mod sundhedsskadelige påvirkninger under røgdykning, når de bruger beskyttelsesudstyret som foreskrevet? Og er deres risiko for at udvikle kræft og hjertekarsygdom anderledes end risikoen hos den erhvervsaktive del af befolkningen generelt og specifikt hos ansatte i Forsvaret?

Det har en gruppe forskere fra Dansk Center for Nanosikkerhed og Kræftens Bekæmpelse undersøgt i de to forskningsprojekter BIOBRAND og EPIBRAND, som er gennemført i tæt samarbejde med redningstjenester og fagpersoner inden for brand og beredskab.

Torsdag den 15. marts kl. 14.00-15.30 præsenterer forskerne resultater fra de to undersøgelser på et temaøde, som afholdes på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i København.

Se programmet og tilmeld dig her.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Temamøde om brandfolks risiko for kræft og hjertekarsygdomme på grund af jobbet

Omtale af resultater fra BIOBRAND-undersøgelsen

Læs mere om de første resultater fra BIOBRAND på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Omtale af resultater fra BIOBRAND-undersøgelsen

Faktaark om nanomaterialer og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørådet har udarbejdet to faktaark om nanomaterialer i arbejdsmiljøet – et der  henvender sig til virksomheder, og et der henvender sig til leverandører, importører og producenter af nanomaterialer.

Du finder faktaarkene på Arbejdsmiljørådets hjemmeside

Faktaarkene er udarbejdet i samarbejde med Dansk Center for Nanosikkerhed, Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Faktaark om nanomaterialer og arbejdsmiljø

23 anbefalinger fra Arbejdsmiljørådet nu oversat til engelsk

I 2015 sendte Arbejdsmiljørådet 23 anbefalinger vedrørende nanomaterialer og arbejdsmiljø til beskæftigelsesministeren. Rådet vurderede, at initiativerne samlet set adresserede de aktuelle udfordringer, som danske arbejdspladser stod over for med nanomaterialer.

Anbefalingerne er nu blevet oversat til engelsk og tilgængelige på Rådets hjemmeside i dokumentet:

ENGINEERED NANOMATERIALS IN THE WORK ENVIRONMENT
– summary of the danish Work Environment Council’s overall recommendations to the Minister for Employment

Den danske rapport med en mere uddybende gennemgang af anbefalingerne kan også hentes på Rådets hjemmeside:

TEKNISK FREMSTILLEDE NANOMATERIALER I ARBEJDSMILJØET
– Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til 23 anbefalinger fra Arbejdsmiljørådet nu oversat til engelsk

Teknisk fremstillede nanomaterialer på danske arbejdspladser

Hver femte virksomhed inden for udvalgte brancher i industrien samt forskning og udvikling arbejder eller arbejder muligvis med nanomaterialer viser ny interviewundersøgelse.

Resultaterne fra en ny interviewundersøgelse blandt godt 1.200 danske virksomheder tyder på, at medarbejdere på danske virksomheder håndterer teknisk fremstillede nanomaterialer. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne har den fornødne viden om, hvordan man arbejder sikkert med nanomaterialer, vurderer Ulla Vogel, der er professor på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og leder af Dansk Center for Nanosikkerhed.

– Det er efterhånden veldokumenteret, at nogle typer af nanomaterialer i dyreforsøg udløser biologiske reaktioner, som øger risikoen for udvikling af kræft og hjertekarsygdomme. Så det er vigtigt at forebygge udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet, forklarer Ulla Vogel.

Læs Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs omtale af rapporten.

Læs rapporten Virksomheders udfordringer og informationsbehov i forbindelse med håndtering af nanomaterialer – Survey om danske virksomheders vidensniveau og informationsbehov i forhold til håndtering af nanomaterialer. Teknologisk Institut, april 2017. 47 sider.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Teknisk fremstillede nanomaterialer på danske arbejdspladser

NanOEH2017 – international videnskabelig nanokonference i Helsingør

I dagene fra den 29. maj til den 1. juni samles forskere fra ind- og udland i Helsingør til The 8th International Symposium on Nanotechnology, Occupational and Environmental Health.

Temaet for konferencen er ‘Closing the gaps in nanosafety’, og programmet omfatter 5 hovedtalere, 16 sessioner med oplæg samt 2 sessioner med posterpræsentationer.

På konferencens hjemmeside www.nanoeh2017.dk er der

  • præsentationer af de 5 hovedtaler
  • oversigt over sessionerne med introduktion af emnerne
  • link til tilmelding m.m.

31. marts er sidste frist for indsendelse af abstracts og tilmelding til reduceret pris.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) står for planlægningen af konferencen. Har du spørgsmål til konferencen, så send en mail til nanoeh2017@nrcwe.dk

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til NanOEH2017 – international videnskabelig nanokonference i Helsingør